How to build a game business?/Xây dựng một doanh nghiệp game

How to build a game business?/Xây dựng một doanh nghiệp game

August 28, 2021 8:00 pm
August 28, 2021 9:00 pm

Overview

This webinar will be held in Vietnamese language (as it is part of GameCamp VN group).

Với buổi webinar thứ hai của GameCamp Vietnam, ba nhà sáng lập/CEO của ba studio game danh tiếng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, bài học cũng như cách họ đã xây dựng nên doanh nghiệp game của mình tại Việt Nam.

Tags:
  • Huy Nguyen
Vậy bạn muốn bắt đầu một doanh nghiệp game?
8:00pm - 8:20pm

Bắt đầu từ đâu Ba giai đoạn của doanh nghiệp game Các bài học quý giá

CEO, Hiker Games
  • Quyet Nguyen
Lựa chọn hướng đi đúng đắn
8:20pm - 8:40pm

Biết thế mạnh của mình Biết người chơi Biết mô hình kinh doanh

CEO, iKame & Zego Studio
  • Khanh Dinh
  • Zuy Nguyen
Bàn luận / trả lời câu hỏi
8:40pm - 9:00pm
CEO, WolfFun Games
Senior Account Manager, Google
Huy Nguyen

Huy Nguyen

CEO, Hiker Games
Khanh Dinh

Khanh Dinh

CEO, WolfFun Games
Quyet Nguyen

Quyet Nguyen

CEO, iKame & Zego Studio
Zuy Nguyen

Zuy Nguyen

Senior Account Manager, Google
The event is expired