POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dlaczego przygotowaliśmy tą informację ?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa. W związku z tym chcielibyśmy przedstawiać Państwa prawa, poinformować o tym dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

2. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe ?

Otrzymaliśmy je w związku z Państwa rejestracją na konferencje GameCampu.

3. Administracja danymi osobowymi

Mariusz Gąsiewski, organizator GameCampu jest administratorem Państwa danych osobowych.

4. W jaki sposób się skontaktować w sprawie danych osobowych ?

Można to zrobić poprzez wysyłając wiadomość do Mariusza Gąsiewskiego pod adres m.gasiewski@ittechnology.us

5. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

Celem przetwarzania danych sprawy związane z organizacją konferencji GameCampu w Warszawie, w szczególności

  • rejestracje na konferencję;
  • wpuszczanie uczestników GameCampu na teren Campus Warsaw;
  • wysyłanie maila z informacją o materiałach udostępnionych w ramach konferencji i prośby z ewaluacją wydarzenia
  • wysyłanie informacji o przyszłych wydarzeniach GameCampu

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

6. Kto poza GameCampem, w szczególności jego organizatorem, Mariuszem Gąsiewskim ma dostęp do Państwa danych osobowych ?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

  • pracownicy recepcji Campus Warsaw;
  • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym (np. w celu wykonania identyfikatorów);

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.